કડવી છે પણ આ જ વાત વાસ્તવિક છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કડવી છે પણ આ જ વાત વાસ્તવિક છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કડવી છે પણ આ જ વાત વાસ્તવિક છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0