આ માહિતી જાણો અને આવનારા તબક્કાઓ માટે સ્નેહીઓ અને મિત્રોને અને દેશવાસીઓનો ઉત્સાહ ટકાવી રાખવા પ્રોત્સાહિત કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ માહિતી જાણો અને આવનારા તબક્કાઓ માટે સ્નેહીઓ અને મિત્રોને અને દેશવાસીઓનો ઉત્સાહ ટકાવી રાખવા પ્રોત્સાહિત કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ માહિતી જાણો અને આવનારા તબક્કાઓ માટે સ્નેહીઓ અને મિત્રોને અને દેશવાસીઓનો ઉત્સાહ ટકાવી રાખવા પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0