આ વાત પર ધ્યાન આપજો બરાબર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત પર ધ્યાન આપજો બરાબર.
#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત પર ધ્યાન આપજો બરાબર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0