પરિસ્થિતિ આટલી વિકટ છે છતાંય કોઈ ફરક નથી. આવનારા મહિનાઓમાં હજી વધુ ગરમી પાડવાની શક્યતા છે ત્યારે આ વાત ચિંતાજનક છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિસ્થિતિ આટલી વિકટ છે છતાંય કોઈ ફરક નથી. આવનારા મહિનાઓમાં હજી વધુ ગરમી પાડવાની શક્યતા છે ત્યારે આ વાત ચિંતાજનક છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિસ્થિતિ આટલી વિકટ છે છતાંય કોઈ ફરક નથી. આવનારા મહિનાઓમાં હજી વધુ ગરમી પાડવાની શક્યતા છે ત્યારે આ વાત ચિંતાજનક છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0