અપેક્ષા વધુ હોય એ પણ ઘણીવાર શક્ય હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અપેક્ષા વધુ હોય એ પણ ઘણીવાર શક્ય હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અપેક્ષા વધુ હોય એ પણ ઘણીવાર શક્ય હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0