શું કરવું અને શું ન કરવું એ ન સમજાય તો નીચે પ્રમાણે કરવું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શું કરવું અને શું ન કરવું એ ન સમજાય તો નીચે પ્રમાણે કરવું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શું કરવું અને શું ન કરવું એ ન સમજાય તો નીચે પ્રમાણે કરવું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0