વ્યક્તિત્વની સુગંધ વર્ષો સુધી રહે છે. એકવાર અનુભવ કરી જોજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વ્યક્તિત્વની સુગંધ વર્ષો સુધી રહે છે. એકવાર અનુભવ કરી જોજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વ્યક્તિત્વની સુગંધ વર્ષો સુધી રહે છે. એકવાર અનુભવ કરી જોજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0