આ વાતમાં આપ સહુની હા અપેક્ષિત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતમાં આપ સહુની હા અપેક્ષિત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતમાં આપ સહુની હા અપેક્ષિત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0