આવતીકાલે અંતિમ તબક્કાનું મતદાન છે. માટે દેશના દરેક નાગરિકને આ વાતનું જ્ઞાન હોવું ખુબ જરૂરી છે. આજે જ બને એટલી વધુ સહુની સાથે આ હકીકત શેર કરો અને કોંગ્રેસને સંપૂર્ણ સમર્થન સાથે સત્તા પર લાવવા વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવતીકાલે અંતિમ તબક્કાનું મતદાન છે. માટે દેશના દરેક નાગરિકને આ વાતનું જ્ઞાન હોવું ખુબ જરૂરી છે. આજે જ બને એટલી વધુ સહુની સાથે આ હકીકત શેર કરો અને કોંગ્રેસને સંપૂર્ણ સમર્થન સાથે સત્તા પર લાવવા વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવતીકાલે અંતિમ તબક્કાનું મતદાન છે. માટે દેશના દરેક નાગરિકને આ વાતનું જ્ઞાન હોવું ખુબ જરૂરી છે. આજે જ બને એટલી વધુ સહુની સાથે આ હકીકત શેર કરો અને કોંગ્રેસને સંપૂર્ણ સમર્થન સાથે સત્તા પર લાવવા વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0