આ વાત પર શાંતિથી વિચારજો!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત પર શાંતિથી વિચારજો!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત પર શાંતિથી વિચારજો! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0