વિકાસને લોકોના સંદર્ભમાં સમજાવનારા અને ભારતને શક્તિશાળી, સ્વતંત્ર તથા સ્વાવલંબી બનાવવાની ઈચ્છા રાખી દેશની ઉન્નતિ માટે સદાય તત્પર રહેનાર આદરણીય રાજીવ ગાંધીજીને નિર્વાણદિને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિકાસને લોકોના સંદર્ભમાં સમજાવનારા અને ભારતને શક્તિશાળી, સ્વતંત્ર તથા સ્વાવલંબી બનાવવાની ઈચ્છા રાખી દેશની ઉન્નતિ માટે સદાય તત્પર રહેનાર આદરણીય રાજીવ ગાંધીજીને નિર્વાણદિને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિકાસને લોકોના સંદર્ભમાં સમજાવનારા અને ભારતને શક્તિશાળી, સ્વતંત્ર તથા સ્વાવલંબી બનાવવાની ઈચ્છા રાખી દેશની ઉન્નતિ માટે સદાય તત્પર રહેનાર આદરણીય રાજીવ ગાંધીજીને નિર્વાણદિને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0