સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન, ભારત રત્ન તથા ભારતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધારવા હેતુ શ્રેષ્ઠ મહાવિદ્યાલયોની સ્થાપના કરાવનાર શ્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને પુણ્યતિથિ પર હૃદયપૂર્વક વંદન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન, ભારત રત્ન તથા ભારતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધારવા હેતુ શ્રેષ્ઠ મહાવિદ્યાલયોની સ્થાપના કરાવનાર શ્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને પુણ્યતિથિ પર હૃદયપૂર્વક વંદન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન, ભારત રત્ન તથા ભારતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધારવા હેતુ શ્રેષ્ઠ મહાવિદ્યાલયોની સ્થાપના કરાવનાર શ્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને પુણ્યતિથિ પર હૃદયપૂર્વક વંદન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0