જીવનમાં બહુ જડતા ન રાખવી, સ્વીકાર્ય ભાવ વધુ સુખ આપે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં બહુ જડતા ન રાખવી, સ્વીકાર્ય ભાવ વધુ સુખ આપે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં બહુ જડતા ન રાખવી, સ્વીકાર્ય ભાવ વધુ સુખ આપે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0