આ આંકડા ઝડપથી સુધારે એવી આશા. કોઈ પક્ષ બેરોજગારી ઓછી કરે એવું વિચારવા કરતા સ્વયંના પ્રયત્નને વધુ પ્રાધાન્ય આપીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ આંકડા ઝડપથી સુધારે એવી આશા. કોઈ પક્ષ બેરોજગારી ઓછી કરે એવું વિચારવા કરતા સ્વયંના પ્રયત્નને વધુ પ્રાધાન્ય આપીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ આંકડા ઝડપથી સુધારે એવી આશા. કોઈ પક્ષ બેરોજગારી ઓછી કરે એવું વિચારવા કરતા સ્વયંના પ્રયત્નને વધુ પ્રાધાન્ય આપીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0