વ્યક્તિનું પદ કોઈ પણ હોઈ શકે પરંતુ વ્યક્તિમાં કયા ગુણ છે એ વધુ મહત્વનું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વ્યક્તિનું પદ કોઈ પણ હોઈ શકે પરંતુ વ્યક્તિમાં કયા ગુણ છે એ વધુ મહત્વનું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વ્યક્તિનું પદ કોઈ પણ હોઈ શકે પરંતુ વ્યક્તિમાં કયા ગુણ છે એ વધુ મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0