ગામ દત્તક લેવાથી જવાબદારી પૂર્ણ થઇ જતી નથી, એનો નિયમિત વિકાસ અને સંભાળ પણ જરૂરી છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગામ દત્તક લેવાથી જવાબદારી પૂર્ણ થઇ જતી નથી, એનો નિયમિત વિકાસ અને સંભાળ પણ જરૂરી છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગામ દત્તક લેવાથી જવાબદારી પૂર્ણ થઇ જતી નથી, એનો નિયમિત વિકાસ અને સંભાળ પણ જરૂરી છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0