એકતામાં જે તાકાત છે એનું આ એક નાનકડું ઉદાહરણ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એકતામાં જે તાકાત છે એનું આ એક નાનકડું ઉદાહરણ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એકતામાં જે તાકાત છે એનું આ એક નાનકડું ઉદાહરણ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0