સ્વયંને વિકસાવતા જાવ અને આગળ વધતા જાવ આજ મંત્ર છે સફળતાનો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વયંને વિકસાવતા જાવ અને આગળ વધતા જાવ આજ મંત્ર છે સફળતાનો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વયંને વિકસાવતા જાવ અને આગળ વધતા જાવ આજ મંત્ર છે સફળતાનો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0