કેટલીક વાતો પર ચર્ચા કરી શકાય પણ કેટલીક વાતો એમનેમ જ સ્વીકારવી જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કેટલીક વાતો પર ચર્ચા કરી શકાય પણ કેટલીક વાતો એમનેમ જ સ્વીકારવી જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કેટલીક વાતો પર ચર્ચા કરી શકાય પણ કેટલીક વાતો એમનેમ જ સ્વીકારવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0