એ અંતને તમારે નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવો પડે બસ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એ અંતને તમારે નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવો પડે બસ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એ અંતને તમારે નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવો પડે બસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0