સલામ છે દીકરાને. આવો તેના માંથી પ્રેરણા લઈએ અને પડકારને સ્વીકારી આગળ વધતા શીખીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સલામ છે દીકરાને. આવો તેના માંથી પ્રેરણા લઈએ અને પડકારને સ્વીકારી આગળ વધતા શીખીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સલામ છે દીકરાને. આવો તેના માંથી પ્રેરણા લઈએ અને પડકારને સ્વીકારી આગળ વધતા શીખીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0