ન ગમતું ત્યારે જ બદલાશે જ્યારે તમે નવી વસ્તુ તરફ આગળ વધશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ન ગમતું ત્યારે જ બદલાશે જ્યારે તમે નવી વસ્તુ તરફ આગળ વધશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ન ગમતું ત્યારે જ બદલાશે જ્યારે તમે નવી વસ્તુ તરફ આગળ વધશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0