ક્ષમા આપ્યાનો અનુભવ હશે તો વધુ સારી રીતે આ વાત સમજી શકશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ક્ષમા આપ્યાનો અનુભવ હશે તો વધુ સારી રીતે આ વાત સમજી શકશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ક્ષમા આપ્યાનો અનુભવ હશે તો વધુ સારી રીતે આ વાત સમજી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0