સરકાર સંરક્ષણ મંત્રાલયને લઈને શા માટે ગંભીર નથી એ સમજી નથી શકાતું. આપણા વીર જવાનોના જીવન આ રીતે ચાલ્યા જાય એ યોગ્ય નથી. આશા રાખીયે કે આ દિશામાં કંઈક યોગ્ય પગલાં લેવાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સરકાર સંરક્ષણ મંત્રાલયને લઈને શા માટે ગંભીર નથી એ સમજી નથી શકાતું. આપણા વીર જવાનોના જીવન આ રીતે ચાલ્યા જાય એ યોગ્ય નથી. આશા રાખીયે કે આ દિશામાં કંઈક યોગ્ય પગલાં લેવાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સરકાર સંરક્ષણ મંત્રાલયને લઈને શા માટે ગંભીર નથી એ સમજી નથી શકાતું. આપણા વીર જવાનોના જીવન આ રીતે ચાલ્યા જાય એ યોગ્ય નથી. આશા રાખીયે કે આ દિશામાં કંઈક યોગ્ય પગલાં લેવાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0