પરિસ્થિતિ પર સવાલ થશે તો જ સત્ય બહાર આવશે. તમે પણ સવાલ કરો અને સત્ય જાણો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિસ્થિતિ પર સવાલ થશે તો જ સત્ય બહાર આવશે. તમે પણ સવાલ કરો અને સત્ય જાણો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિસ્થિતિ પર સવાલ થશે તો જ સત્ય બહાર આવશે. તમે પણ સવાલ કરો અને સત્ય જાણો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0