આટલું કરશો તો પણ જીવનમાં ઘણું મેળવશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આટલું કરશો તો પણ જીવનમાં ઘણું મેળવશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આટલું કરશો તો પણ જીવનમાં ઘણું મેળવશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0