આસપાસ આવા લોકોને ઓળખવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આસપાસ આવા લોકોને ઓળખવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આસપાસ આવા લોકોને ઓળખવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0