માતા-પિતાને આ ત્રણ વસ્તુ તો આપવી જ. ખુબ મોટું યોગદાન હોય છે એમનું આપણા જીવનમાં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માતા-પિતાને આ ત્રણ વસ્તુ તો આપવી જ. ખુબ મોટું યોગદાન હોય છે એમનું આપણા જીવનમાં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માતા-પિતાને આ ત્રણ વસ્તુ તો આપવી જ. ખુબ મોટું યોગદાન હોય છે એમનું આપણા જીવનમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0