દરેક વખતે દરેક જગ્યાએ અને દરેક કામમાં જાદુ કે નસીબ કામમાં નથી આવતા, ત્યાંતો મહેનત જ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક વખતે દરેક જગ્યાએ અને દરેક કામમાં જાદુ કે નસીબ કામમાં નથી આવતા, ત્યાંતો મહેનત જ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વખતે દરેક જગ્યાએ અને દરેક કામમાં જાદુ કે નસીબ કામમાં નથી આવતા, ત્યાંતો મહેનત જ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0