દુનિયાના દરેક જીવ પાસેથી કઈંક ને કઈંક શીખવા જેવું છે. એ આ ઉદાહરણ પરથી સમજી શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દુનિયાના દરેક જીવ પાસેથી કઈંક ને કઈંક શીખવા જેવું છે. એ આ ઉદાહરણ પરથી સમજી શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દુનિયાના દરેક જીવ પાસેથી કઈંક ને કઈંક શીખવા જેવું છે. એ આ ઉદાહરણ પરથી સમજી શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0