દરેક વખતે આપણે ઇચ્છીયે એવું નથી પણ થતું ત્યારે સ્વયંને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો. વસ્તુઓ ઘણી સરળ અને અનુકૂળ લાગશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક વખતે આપણે ઇચ્છીયે એવું નથી પણ થતું ત્યારે સ્વયંને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો. વસ્તુઓ ઘણી સરળ અને અનુકૂળ લાગશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વખતે આપણે ઇચ્છીયે એવું નથી પણ થતું ત્યારે સ્વયંને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો. વસ્તુઓ ઘણી સરળ અને અનુકૂળ લાગશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0