દેશના દીકરાઓ હવે પર્યાવરણની ચિંતા કરી આગળ આવી રહ્યા છે. ત્યારે ખુબ આનંદની વાત છે. શીખો, સમજો અને અમલમાં મુકો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશના દીકરાઓ હવે પર્યાવરણની ચિંતા કરી આગળ આવી રહ્યા છે. ત્યારે ખુબ આનંદની વાત છે. શીખો, સમજો અને અમલમાં મુકો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના દીકરાઓ હવે પર્યાવરણની ચિંતા કરી આગળ આવી રહ્યા છે. ત્યારે ખુબ આનંદની વાત છે. શીખો, સમજો અને અમલમાં મુકો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0