સરળ અને નિખાલસ સ્વભાવના અભ્યાસુ વરિષ્ઠ નેતા શ્રી જયપાલ રેડ્ડી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી દરમ્યાન સમાજમાં શાંતિપૂર્ણ શાસન જળવાય તે હેતુ પ્રયત્નશીલ રહ્યા અને સમાજની અવિરત સેવા કરી. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવંગત આત્માને શાંતિ અર્પે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે તેવી પ્રાર્થના.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સરળ અને નિખાલસ સ્વભાવના અભ્યાસુ વરિષ્ઠ નેતા શ્રી જયપાલ રેડ્ડી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી દરમ્યાન સમાજમાં શાંતિપૂર્ણ શાસન જળવાય તે હેતુ પ્રયત્નશીલ રહ્યા અને સમાજની અવિરત સેવા કરી. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવંગત આત્માને શાંતિ અર્પે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે તેવી પ્રાર્થના.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સરળ અને નિખાલસ સ્વભાવના અભ્યાસુ વરિષ્ઠ નેતા શ્રી જયપાલ રેડ્ડી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી દરમ્યાન સમાજમાં શાંતિપૂર્ણ શાસન જળવાય તે હેતુ પ્રયત્નશીલ રહ્યા અને સમાજની અવિરત સેવા કરી. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવંગત આત્માને શાંતિ અર્પે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે તેવી પ્રાર્થના. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0