આવું મેં અનુભવ્યું છે. તમારું શું માનવું છે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવું મેં અનુભવ્યું છે. તમારું શું માનવું છે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવું મેં અનુભવ્યું છે. તમારું શું માનવું છે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0