સ્વતંત્રતા સંગ્રામના અગ્રણી, સાંપ્રદાયિક સદભાવના જનેતા તેમજ સમાજ સેવા માટે પોતાની દરેક શક્તિ કામે લગાડનાર આદરણીય બાલ ગંગાધર તિલકને તેમની પુણ્યતિથિ પર ભાવપૂર્વક નમન

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વતંત્રતા સંગ્રામના અગ્રણી, સાંપ્રદાયિક સદભાવના જનેતા તેમજ સમાજ સેવા માટે પોતાની દરેક શક્તિ કામે લગાડનાર આદરણીય બાલ ગંગાધર તિલકને તેમની પુણ્યતિથિ પર ભાવપૂર્વક નમન

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વતંત્રતા સંગ્રામના અગ્રણી, સાંપ્રદાયિક સદભાવના જનેતા તેમજ સમાજ સેવા માટે પોતાની દરેક શક્તિ કામે લગાડનાર આદરણીય બાલ ગંગાધર તિલકને તેમની પુણ્યતિથિ પર ભાવપૂર્વક નમન #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0