કોઈ પણ સમયમાં રાખેલી ધીરજ અંતે તો ફળ મીઠા જ આપે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈ પણ સમયમાં રાખેલી ધીરજ અંતે તો ફળ મીઠા જ આપે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈ પણ સમયમાં રાખેલી ધીરજ અંતે તો ફળ મીઠા જ આપે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0