તમે આવું કર્યું હશે તો ચોક્કસ તમને ખબર હશે જ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમે આવું કર્યું હશે તો ચોક્કસ તમને ખબર હશે જ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમે આવું કર્યું હશે તો ચોક્કસ તમને ખબર હશે જ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0