સંતોષ કોઈ પણ સામ્રાજ્ય કરતા મોટો હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંતોષ કોઈ પણ સામ્રાજ્ય કરતા મોટો હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંતોષ કોઈ પણ સામ્રાજ્ય કરતા મોટો હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0