તો ચોક્કસ બાળકોને બાળવાર્તા કે બીજા મનગમતા પુસ્તકો ભેટ આપો અને તેમના ભવિષ્યને વધુ સુંદર બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તો ચોક્કસ બાળકોને બાળવાર્તા કે બીજા મનગમતા પુસ્તકો ભેટ આપો અને તેમના ભવિષ્યને વધુ સુંદર બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તો ચોક્કસ બાળકોને બાળવાર્તા કે બીજા મનગમતા પુસ્તકો ભેટ આપો અને તેમના ભવિષ્યને વધુ સુંદર બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0