તાકાતની આથી વિશેષ વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તાકાતની આથી વિશેષ વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તાકાતની આથી વિશેષ વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0