આ બાળકની મહેનત અને ધગશ પ્રેરણારૂપ છે. સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિનંદન

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ બાળકની મહેનત અને ધગશ પ્રેરણારૂપ છે. સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિનંદન

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ બાળકની મહેનત અને ધગશ પ્રેરણારૂપ છે. સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિનંદન #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0