સંજોગોને સરળ બનાવે એમ હિંમત ભેર જીવવું

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંજોગોને સરળ બનાવે એમ હિંમત ભેર જીવવું

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંજોગોને સરળ બનાવે એમ હિંમત ભેર જીવવું #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0