આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0