રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0