દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0