દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0