મારી આ વાત સાથે તમે કેટલા સહમત છો?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મારી આ વાત સાથે તમે કેટલા સહમત છો?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મારી આ વાત સાથે તમે કેટલા સહમત છો? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0