સ્વજનની આથી સુંદર વ્યાખ્યા બીજી કઈ હોઈ શકે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વજનની આથી સુંદર વ્યાખ્યા બીજી કઈ હોઈ શકે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વજનની આથી સુંદર વ્યાખ્યા બીજી કઈ હોઈ શકે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0