સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી પૂજ્ય બાપુની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ગાંધી સંદેશ યાત્રાનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે. તો આપ સહુ પણ જોડાવ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી પૂજ્ય બાપુની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ગાંધી સંદેશ યાત્રાનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે. તો આપ સહુ પણ જોડાવ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી પૂજ્ય બાપુની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ગાંધી સંદેશ યાત્રાનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે. તો આપ સહુ પણ જોડાવ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0