આ વાત આપણે સહુએ નોંધીને તેને ધ્યાન પર લઇ દેશની આ દીકરીને બિરદાવવી જોઈએ. મેજર પોનુંગ ડોમિંગેને ફરી અભિનંદન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ નોંધીને તેને ધ્યાન પર લઇ દેશની આ દીકરીને બિરદાવવી જોઈએ. મેજર પોનુંગ ડોમિંગેને ફરી અભિનંદન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ નોંધીને તેને ધ્યાન પર લઇ દેશની આ દીકરીને બિરદાવવી જોઈએ. મેજર પોનુંગ ડોમિંગેને ફરી અભિનંદન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0